Co-Location

ค่าติดตั้งจ่ายครั้งเดียว 5,000 บาท เพิ่ม Harddisk 1TB ค่าติดตั้งจ่ายครั้งเดียว 3,500 บาท
-บริการฝากวางเครื่อง Server สำหรับบริษัทที่มีเครื่อง Server มาวางกับทาง Internet Thai เป็น DataCenter ที่เดียว ที่ไม่มีข้อมูลผูกมัดใดๆกับลูกค้า, อนุญาตให้สามารถเข้าที่ Data Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
-บริการวางเครื่อง Co-Location แยกเป็นสัดส่วน เพื่อให้เหมาะสมกับ ความต้องการของลูกค้า
-แยก NetWork สำหรับการใช้งานทั่วไป Web server (Webhosting)
-แยก NetWork สำหรับการใช้งาน Bitorrent-P2P โดยเฉพาะ เพื่อความรวดเร็วและเหมาะสมกับการใช้งาน
-แยก NetWork สำหรับผู้ที่ทำ Game Online
-แยก NetWork สำหรับผู้ที่ทำ Streaming VDO Online กระจายเสียงและภาพ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ
-กรณีเป็น Bittorrent หรือ P2P จะให้ใช้งานได้ เฉพาะอินเทอร์เน็ตในประเทศเท่านั้น
-กรณีใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Bittorrent แต่มีการใช้งาน Bittorrent หากตรวจพบเจ้าหน้าที่จะทำการระงับการใช้บริการทันที และผู้ใช้บริการต้องย้ายบริการไปเป็น Bittorrent โดยอาจต้องเปลี่ยน IP ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท

ขนาดเครื่อง Server ค่าบริการรายเดือน (บาท)

ขนาดพื้นที่ Rack Port จำนวน IP กระแสไฟฟ้า (Amps) ค่าบริการรายเดือน (THB)

รายละเอียด ขนาดพื้นที่ (ชั้น) จำนวน IP กระแสไฟฟ้า (Amps) จำนวนปลั๊กไฟ (Outlets) Data Transfer ค่าบริการรายเดือน (THB)