Redirect Domain

InternetThai เรามีบริการ Redirect Domain พร้อมให้บริการแก่ท่านแล้ว

Redirect Domain
ค่าบริการ Redirect Domain ราคา 250 บาท/ปี

ไม่ว่า Domainname ของท่านจะจดทะเบียนที่ใดก็ตามท่านสามารถใช้บริการ RedirectDomain ของเราได้ ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าเว็บโฮสติ้งได้มาก เพียง 250 บาท/ปี ท่านสามารถหาพื้นที่เว็บฟรีจากที่ใดในโลกก็ได้และให้ Domain name ของท่าน link ไปใช้พื้นที่นั้น โดยชื่อด้านบนจะเป็นชื่อ www.Domain.com ซึ่งผู้เข้าชมจะไม่ทราบเลยว่าท่าน link ไปใช้พื้นที่ฟรี เพราะ url ที่แสดงเป็นชื่อโดเมนของท่านเอง นอกจากนี้ท่านยังได้ชื่อ E-mail : yourname@Domain.com 5 ชื่อ สามารถ check E-mail ได้ผ่านด้านหน้าเว็บไซต์ (web base mail) และ POP3 อีกด้วย

ระบบ Control panel สำหรับผู้ใช้บริการ Redirect Domain
ระบบ Controlpanel และ Webbasemail สำหรับจัดการกับระบบ เมล์ สำหรับผู้ใช้บริการ Redirect Domain